Právník Praha newsletter

PDF version

Oblasti praxe

oblasti praxe

Generální praxe

  • Advokátní kancelář Karel Jandus staví na stabilních základech generální právní praxe.

Zkušenosti

Pro bližší představu uvádíme příklady právních služeb, které Advokátní kancelář Karel Jandus poskytovala svým klientům v rámci části své praxe – soudní řízení:

 

Jakým způsobem zpracováváte "Cookies" na Vašich internetových stránkách?

 

(Cookies se rozumí části informací, které jsou uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítači z webové sítě. Tyto cookies mohou být (a velmi často jsou) čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv webové stránky, čímž jsou pro provozovatele webových stránek cenným zdrojem informací o chování návštěvníka (klienta) webové stránky, a o jeho preferencích (např. při zadávání parametrů k vyhledávanému zboží, atp.).

Povinnost korporace (společnosti nebo družstva) zřídit si internetové stránky

  • Jednou ze změn, které přinesl nový Zákon o obchodních korporacích (ZOK), je povinnost akciových společností zřídit a provozovat internetové stránky.
  • Společnost bude zveřejňovat své základní identifikační údaje (tzn.

Aktualizace korporátních dokumentů (společnosti a družstva)

  • 1) Již jen posledních pár dní zbývá do 30. 6. 2014, posledního dne šesti měsíční zákonné lhůty stanovené pro přizpůsobení a podřízení zakladatelských dokumentů a stanovy korporací (tj. společností a družstev) donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích ("ZOK").

Svěřenské fondy

1.       Svěřenský fond

Podmínky poskytování právních služeb

Podmínky poskytování právních služeb Mgr. Karla Janduse, LL.M., advokáta

Syndikovat obsah