Cizinecké právo

  • právní porady v tzv. pobytových věcech
  • zastoupení v řízení o udělení víza
  • zastoupení v řízení o povolení k pobytu
  • vyřizování tzv. zelených a modrých karet
  • zastoupení v řízení o správním vyhoštění
  • právní porady v azylových věcech