Daňové řízení

Advokátní kancelář Karel Jandus poskytuje klientům komplexní poradenství v oblasti daňového řízení se zaměřením na problematiku nepřímých daní (DPH, spotřební daně aj.). V rámci zásad, které uplatňujeme i v občanském soudním řízení, v daňovém řízení akcentujeme úzké propojení ekonomické a právní oblasti. Mezi právní služby poskytované klientům náleží zejména:

  • prověření správnosti argumentace správce daně v průběhu nebo po dokončení daňové kontroly
  • komunikace a jednání se správcem daně po vydání dodatečných platebních výměrů
  • podání opravných prostředků (odvolání, žádost o přezkumné řízení, obnova řízení).
  • zastoupení v soudním řízení v souvislosti s podáním správní žaloby, kasační stížnosti či podání ústavní stížnosti