Duševní vlastnictví (IP/IT)

Advokátní kancelář Karel Jandus poskytuje právní služby ve všech oblastech práva duševního vlastnictví. K nim patří:

  • správa a ochrana ochranných známek
  • registrace a ochrana doménových jmen
  • ochrana práva na označení
  • ochrana práva k obchodnímu tajemství a know-how
  • zápisy vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a topografií polovodičových výrobků
  • zastupování klientů v právních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví, včetně nekalosoutěžních sporů