Exekuční řízení

Advokátní kancelář Karel Jandus svým klientům poskytuje právní poradenství a zastoupení rovněž v oblasti exekučního práva. V oblasti exekučního práva advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech právních vztahů:

Pro věřitele

 • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím exekutora
 • komunikace s dlužníky
 • sepis exekučních návrhů
 • sepis jiných podání k exekutorovi a exekučnímu soudu
 • zajištění dohod s dlužníky formou exekutorského zápisu s přímou vykonatelností
 • zajištění dohod s dlužníky formou notářského zápisu s přímou vykonatelností
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v řízeních o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

Pro dlužníky

 • komunikace s věřiteli
 • sepis odvolání proti zahájení exekučního řízení
 • sepis návrhů na zastavení exekučního řízení
 • sepis návrhů na odklad exekučního řízení
 • sepis jiných podání k exekutorovi a exekučnímu soudu
 • zajištění dohod s věřiteli formou exekutorského zápisu s přímou vykonatelností
 • zajištění dohod s věřiteli formou notářského zápisu s přímou vykonatelností
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v řízeních o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí