Generální praxe

  • Advokátní kancelář Karel Jandus staví na stabilních základech generální právní praxe. Právní služby poskytuje v potřebném rozsahu, založeném na znalosti místního prostředí a zájmů, záměrů a cílů klienta.
  • Volba generální praxe byla logickou volbou před nebezpečím odborného zakonzervování, intelektuálního ustrnutí při parcelaci práva, neprovázanosti řešení mezi jednotlivými agendami, účasti na mini komunitách specialistů zaměřených na jednu oblast a ve výsledku omezení schopnosti dostatečně odborně radit.
  • Generální praxe umožňuje pěstovat obecnou právní erudici, budovat důvěryhodnou kompetenci v oblastech nejčastějšího zájmu klientů a zachovat si přesah a rozhled v otázkách právních i jiných. Umožňuje rychle vstřebávat a analyzovat informace, využívat systémového pohledu a průřezové hodnocení a komplexní náhled na věc. Umožňuje nadhledovou právní argumentaci a zachování si potřebné orientace v právu při řešení jednotlivých případů i rozhledu v důležitých mimoprávních oblastech. Dává rovněž možnost porozumět technokratickému žargonu specializovaných komunit, ale nepřejímat je. Dává možnost srozumitelných a přesvědčivých podání v ústní nebo písemné podobě tak aby jim porozuměl i běžně vzdělaná člověk. To vše při neustálém ubývání i přibývání rozmanitých právních agend.
  • V rámci generální praxe patří mezi nejčastější případy advokátní kanceláře: Obchody a obchodní právo (obchodní společnostismlouvyprávní rozbory) a Spory a soudní řízení (občanskéinsolvenčníexekučnídaňovétrestní a správní řízení).