Insolvenční řízení

Advokátní kancelář Karel Jandus poskytuje klientům komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva a insolvenčního řízení. Mezi právní služby poskytované věřitelům nebo dlužníkům náleží zejména:

  • analýza právního postavení dlužníka s ohledem na hrozící úpadek a zpracování právních rozborů spojených s vyhlášením úpadku a jeho řešením
  • příprava insolvenčních návrhů pro dlužníky i pro věřitele, zastoupení v insolvenčním řízení
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • zastoupení v incidenčních sporech (zejména spory o určení pravosti, výše či pořadí pohledávky, a o vyloučení majetku z podstaty úpadce)
  • zastupování ve věřitelských orgánech
  • jednání s insolvenčním správcem
  • řešení nabýváním majetku v rámci insolvenčních řízení
  • zastupování členů managementu v případě sporů o náhradu škody
  • právní podpora při přípravě reorganizačních plánů