Blog Karla Janduse

PDF version
5. Červen 2014 - 23:05
1) Již jen posledních pár dní zbývá do 30. 6. 2014, posledního dne šesti měsíční zákonné lhůty stanovené pro přizpůsobení a podřízení zakladatelských dokumentů a stanovy korporací (tj. společností a družstev) donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích ("ZOK"). Neučiní-li tak,...
5. Červen 2014 - 23:23
Jednou ze změn, které přinesl nový Zákon o obchodních korporacích (ZOK), je povinnost akciových společností zřídit a provozovat internetové stránky. Společnost bude zveřejňovat své základní identifikační údaje (tzn. firmu, sídlo, IČO společnosti a údaj o jejím zápisu v obchodním...
9. Červen 2014 - 11:04
  (Cookies se rozumí části informací, které jsou uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítači z webové sítě. Tyto cookies mohou být (a velmi často jsou) čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv webové stránky, čímž jsou pro provozovatele webových stránek...