Karel Jandus, advokát

Mgr. Karel Jandus, LL.M., advokát

Karel JandusVzdělání a mnohaleté zkušenostiKarel Jandus absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr./2001) a Nottingham Trent University/Velká Británie (LL.M./2010). Advokacii se věnuje od roku 2001. Má za sebou mnohaletou profesionální kariéru v předních českých advokátních kancelářích. V nich získal mimořádně cenné odborné zkušenosti při práci na řadě významných obchodů a sporů.

Karel Jandus, advokát mimo jiné poskytoval právní poradenství významným českým společnostem  z obchodního a finančního sektoru i soukromým osobám a zastupoval je před soudy v civilních a insolvenčních řízeních.

Mezi jeho nejčastější případy patří obchodní právo (obchodní společnosti, smlouvy, due diligence) a spory a soudní řízení (občanské, insolvenční, exekuční, daňové, trestní a správní řízení) a to jak před obecnými soudy tak před soudy rozhodčími.

Od roku 2009 do roku 2017 byl Karel Jandus, advokát členem insolvenční sekce České advokátní komory - poradního orgánu pro studijní a legislativní činnost. Vedle toho pravidelně přednáší a publikuje ve významných periodicích. Jeho pracovním jazykem je vedle češtiny také angličtina.

S Karlem Jandusem se můžete spojit i prostřednictvím sítě LinkedIn na adrese: http://cz.linkedin.com/in/kareljandus nebo prostřednictvím veřejné části jeho profilu sítě Facebook na adrese: https://www.facebook.com/karel.jandus