Nekalá soutěž

Žaloby na odstranění závadného stavu, přiměřeného zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení v případě:

  • klamavé reklamy
  • klamavého označení zboží a služeb
  • vyvolání nebezpečí záměny
  • parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
  • podplácení
  • zlehčování
  • srovnávací reklamy
  • porušování obchodního tajemství
  • ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí