Nemovitosti

 • sepisování smluv o smlouvách budoucích
 • sepisování kupních nebo darovacích smluv nebo smluv o dílo
 • sepisování prohlášení vlastníka
 • sepisování smluv o převodu jednotek
 • sepisování stanov společenství vlastníků jednotek
 • zajištění znaleckého posudku s oceněním nemovitosti
 • úschova peněžitého plnění
 • sepisování smluv o zřízení zástavního práva
 • sepisování smluv o zřízení věcného břemene
 • sepisování návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • sepisování nájemní smluv
 • právní porady a zpracování právních rozborů v oblasti nájemních vztahů
 • právní porady a zpracování právních rozborů v oblasti práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • zastupování v řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu
 • zastupování v řízení o vyklizení nemovitosti
 • zastupování ve vykonávacím či exekučním řízení