Občanské soudní řízení

V rámci zastupování klientů před soudy při řešení sporů

  • pokud spor vznikne, vytváříme procesní strategie zahrnující obvykle analýzu skutkové situace, identifikaci a diagnózu právních problémů a rizik, vyhodnocení situace, návrhy alternativ právních řešení a analýzu jejich efektivity
  • při alternativním způsobu řešení sporu v rámci negociace klademe důraz na zachovávání  win-win strategie
  • pokud není spor urovnán, zahajujeme soudní řízení v případech kdy je dosažení nezávislého soudního rozhodnutí, nezbytné
  • využíváme přitom praktické zkušenosti s činností většiny soudů a jasné představy, jak spory nejlépe vést
  • pokud povinný neplní dobrovolně a je nezbytné státní donucení, zahajujeme navazující výkon rozhodnutí / exekuci vykonatelných titulů
  • v nezbytných případech zajišťujeme navazující právního zastoupení v zahraničí