Správní řízení

  • zastupování v řízení před finančními úřady
  • zastupování v řízení před katastrem nemovitostí
  • zastupování v řízení před živnostenskými úřady
  • zastupování v řízení před stavebními úřady
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • vypracování správních žalob
  • zastoupení v soudním řízení o přezkumu správních rozhodnutí