Trestní řízení

Advokátní kancelář Karel Jandus poskytuje specializovanou právní pomoc při podezření ze spáchání trestných činů. V rámci toho nabízíme nastavení mechanismů prevence trestní odpovědnosti a to i s přihlédnutím k trestní odpovědnosti právnických osob, posouzení jednání z hlediska možných trestněprávních následků a obhajobu v trestních věcech. Své stálé klienty zastupujeme i jako poškozené při vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem v tzv. adhezním řízení v rámci řízení trestního. Právní služby nejčastěji zahrnují:

  • vedení obhajoby, vedení obhajoby v trestních řízeních, hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví, a další
  • přípravné řízení, obhajoba a zastupování v přípravném řízení, asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby
  • adhezní řízení, právní pomoc v adhezních řízeních, zastupování poškozených osob, obětí trestných činů a obrana jejich práv
  • poradenství, posuzování jednání fyzických i právnických osob z hlediska možných trestněprávních následků, příprava a podávání trestních oznámení
  • trestní odpovědnost právnických osob, obhajoba a zastupování v přípravném řízení, asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů
  • odklony v trestním řízení, navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení - podmínění zastavení trestního stíhaní, narovnání v trestním řízení
  • spolupráce se znalci, úzká spolupráce s odborníky v navazujících oborech, zejména se soudními znalci a jinými experty
  • výkon trestu, obhajoba v řízeních o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, o podmíněné upuštění od zbytku trestu
  • soudní řízení, poradenství, obhajoba a zastupování u soudů a orgány činnými v trestním řízení ve všech řízeních - dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, milost prezidenta republiky