Veřejné zakázky

  • organizování zadávacích či jiných výběrových řízení pro zadavatele / příprava zadávací a smluvní dokumentace / následné posuzování a hodnocení nabídek uchazečů
  • pomoc při přípravě a podání nabídky uchazečům / podávání námitek a návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele příslušným státním orgánem, jakož i soudních žalob.