Vymáhání pohledávek

  • navržení finančně nejpřijatelnějšího a účinného způsobu vymáhání pohledávek
  • upomínky zaplacení splatných pohledávek / jednání s dlužníky po splatnosti závazku o plnění závazku nebo o jeho (do)zajištění
  • soudní vymáhání pohledávek
  • zajištění exekučního vymáhání pravomocně přiznaných pohledávek za spolupráce s exekutorem