Zakládání společností

Advokátní kancelář Karel Jandus nabízí založení obchodní společnosti v České republice na "klíč", a to přesně podle specifikací a přání klienta. Zajistíme veškeré náležitosti spojené s procesem založení obchodní společnosti a předáme klientovi společnost nově zapsanou do obchodního rejstříku, která, na rozdíl od ready-made společnosti, bude přesně splňovat jeho požadavky.

Podle přání klienta lze zvolit obchodní firmu (název), sídlo, výši základního kapitálu, počet společníků a jednatelů, předmět podnikání a další náležitosti. V rámci procesu zakládání společnosti zajistíme ve spolupráci s notářem přípravu potřebné dokumentace, včetně zakladatelských dokumentů společnosti, ohlášení živností, popř. koncesí, přihlášení k dani z příjmu fyzických osob a ostatní náležitosti s tím spojené.

Proces založení zahrnuje:

 • úvodní poradenství před založením společnosti
 • přípravu zakladatelské listiny /společenské smlouvy při struktuře společníků (1/100 nebo 50/50) a dalších podkladů a zajištění / zastoupení při sepsání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu /společenské smlouvy / ověření podpisů
 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a obdobné související dokumentace
 • přípravu návrhu pro ohlášení volné živnosti pro příslušný živnostenský úřad a podání návrhu
 • zastoupení ve správním řízení před živnostenským úřadem při ohlášení volné živnosti
 • příprava návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, příprava příloh návrhu na zápis, kompletace příloh a podání návrhu
 • zastoupení v soudním řízení před Městským soudem v Praze při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, urychlení zápisu (vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí)
 • pořízení výpisu z obchodního rejstříku zapsané společnosti
 • pořízení výpisu z živnostenského rejstříku zapsané společnosti

Cena za založení společnosti vedle odměny za právní služby advokáta zahrnuje rovněž následující hotové výdaje:

 • správní poplatek za ohlášení živností
 • odměnu notáře za sepsání zakladatelské listiny společnosti formou notářského zápisu (určeno notářským tarifem v závislosti na výši základního jmění)
 • poplatky za úřední ověřování listin a podpisů:
 • soudní poplatek za návrh na prvozápis společnosti do obchodního rejstříku
 • poplatky spojené s bankovním účtem pro složení základního kapitálu
 • poplatek za výpis z katastru nemovitostí
 • poplatek za výpis z obchodního rejstříku
 • poplatek za výpis z živnostenského rejstříku
 • úředně ověřené překlady dokumentů v cizím jazyce

Odměna za založení společnosti s ručením omezeným činí 29.000,- Kč bez DPH

Odměna za založení akciové společnosti činí 69.000,- Kč bez DPH

Alternativní právní služby při zakládání společností mohou zahrnovat:

 • přípravu návrhu pro získání řemeslné nebo vázané živnosti pro příslušný živnostenský úřad, podání návrhu a zastoupení ve správním řízení před živnostenským úřadem: 3000,- Kč
 • přípravu návrhu pro získání koncese pro příslušný živnostenský úřad, podání návrhu a zastoupení ve správním řízení před živnostenským úřadem: 4000,- Kč
 • zastoupení při zřízení bankovního účtu pro složení základního kapitálu: 3000,- Kč
 • příprava návrhu na registraci k daním z příjmu, DPH, popř. dalším daním po vzniku společnosti, podání návrhu na registraci k daním a zastoupení ve správním řízení před finančním úřadem: 4000,- Kč

Advokátní kancelář Karel Jandus nabizí samostatně nebo ve spolupráci se svými partnery rovněž poskytnutí sídla, služby virtuálních kanceláří, pořádání valných hromad, účetní a daňové služby, které usnadní našim klientům podnikání.