Zásady advokátní kanceláře Karel Jandus

HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

  • Advokátní kancelář Karel Jandus vychází z osobního a individuálního přístupu ke každému klientovi, který je vždy jedinečný.
  • Poskytujeme právní služby v potřebném rozsahu, založeném na znalosti místního prostředí a zájmů, záměrů a cílů klienta a stavíme při tom na stabilních základech generální právní praxe.
  • Praxi neustále rozvíjíme v souladu s platnou právní úpravou, s přihlédnutím k připravovaným a soustavně sledovaným legislativním změnám, aktuálním poznatkům právní praxe, ustáleným názorům publikovaným v odborné právní literatuře a k judikatuře vyšších soudů České republiky.
  • Při řešení právních případů důsledně analyzujeme každý problém v širších souvislostech a z hlediska všech do úvahy připadajících právních aspektů. To nám umožňuje navrhovat klientům praktická a ověřená ale i nová řešení při současném důsledném hájení jejich zájmů.
  • Můžete se na nás vždy obrátit s jistotou, že právní služby Vám budou poskytnuty ve vysoké odborné i formálně-právní kvalitě, profesionální úrovni, řádně a včas. Neslibujeme zaručené výsledky, ale vždy vyvíjíme maximální snahu o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta a průběžně ho informujeme o stavu vyřizované záležitosti.
  • Při poskytování právních služeb klademe důraz na optimalizaci nákladů. Systém práce je organizován tak, aby byly minimalizovány formální a organizační chyby. Veškeré termíny a úkoly jsou zaneseny v počítačovém systému. Vykonaná práce a vynaložené náklady jsou přesně evidovány. Dáváme přitom přednost dlouhodobým vztahům, což nám umožňuje poskytovat právní služby efektivněji a rychleji.
  • Při poskytování právních služeb spolupracujeme s řadou odborníků v souvisejících oborech, zejména s daňovými poradci, soudními znalci a s tlumočníky a překladateli. Při řešení některých složitějších, rozsáhlejších a časově náročných kauz spolupracujeme i s dalšími advokáty.